Noslēdzies projekts “Augsim Latvijai!”

Gada izskaņā noslēdzies biedrības “Latvijas Mazpulki” īstenotais projekts “Augsim Latvijai!”. Projekta mērķis bija sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā, attīstīt jauniešos pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprināt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu, veicināt brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu, stiprināt jauniešu un jaunatnes…