Noslēdzies projekts “Izzini mežu!”

2023. gada 31. janvārī noslēdzās projekts “Izzini mežu!”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Meža attīstības fondu. Projekta “Izzini mežu!” mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu interesi un izpratni, prasmju un kompetenču līmeni par Latvijas meža ekosistēmu un tās pakalpojumiem, par mežsaimniecības un tās produktu nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, iepazīstot karjeras iespējas mežu un kokrūpniecības, kokamatniecības nozarē,…