Piešķirta goda nominācijas “Augsim Latvijai!”

26. aprīlī, Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris” tikās spēcīgi jaunieši, kas sabraukuši no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem, lai pierādītu, ka ir pelnījuši saņemt goda nomināciju “Augsim Latvijai!”. Goda nominācija ir apliecinājums mazpulcēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas un organizācijas izaugsmē vismaz 5 gadu garumā. Lai iegūtu goda nomināciju mazpulcēnam jādarbojas vismaz 5 gadus mazpulkā, jābūt īstenotiem vismaz…

“Latvijas Mazpulki” īsteno projektu “Uzdrīksties iesaistīties!”

Latvijas Mazpulki uzsāk projekta “Uzdrīksties iesaistīties!” īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā, veicināt aktīvas un  iekļaujošas sabiedrības veidošanos, sekmējot jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību četros plānošanas reģionos Latvijā. Projektā tiks iesaistīti  lauku reģionu jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem ar ģeogrāfiskajiem šķēršļiem. Tomēr saskaņā ar mūsu veiktās aptaujas rezultātiem lielākajai…