Mazpulki uzsāk īstenot projektu “Dodamies dabā!”

1. septembrī biedrība “Latvijas Mazpulki” uzsāk projekta “Dodamies dabā!” īstenošanu. Projekta “Dodamies dabā!” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi un izpratni, prasmju un kompetenču līmeni par Latvijas meža ekosistēmu un tās pakalpojumiem, par mežsaimniecības un tās produktu nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, iepazīstot karjeras iespējas mežu un kokrūpniecības, kokamatniecības nozarē, tādējādi veicinot mežu nozares ilgtspējīgu attīstību…