Pētījums “Ceļu karte jauniešu iesaistei”

Projekta “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ietvaros ir tapis pētījums “Ceļu karte jauniešu iesaistei”. Šis ir jaukta tipa pētījums, kurā izmantotas gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas metodes. Lai atbildētu uz pētījuma jautājumiem, tika izmantota anketēšana un fokusgrupu diskusijas, kas ļāva interpretēt pētījumā iegūto informāciju.  Tika veiktas intervijas ar jauniešu mentoriem, kas ļāva izprast, kas jauniešiem palīdz un kas…