Valmieras sākumskolas mazpulka “Valmieriņi” pirmie projekti!

Ir noslēdzies “Valmieriņu” pirmais projektu gads. Ļoti lepojos ar mūsu drosmīgākajiem mazpulcēniem Justīni, Pēteri, Gabrielu, Jēkabu un Māri. Viņi ļoti labi prezentēja savus projektus forumā Līvānos un visi saņēma pirmās pakāpes sertifikātus. Bērni bija ļoti priecīgi par pirmo pieredzi Latvijas Mazpulku pasākumā un kāds pat teica, ka tā esot biju viena no labākajām dienām dzīvē. Lai sagatavotos projektu forumam,…