Ceļu karte jauniešu iesaistei

Projekta “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ietvaros ir tapis pētījums “Ceļu karte jauniešu iesaistei”. Vienkāršojot – pētījuma mērķis bija noskaidrot, cik viegli vai grūti ir jauniešiem realizēt savas iniciatīvas, kas ir tas, kas jauniešiem var palīdzēt, un kas ir tas, kas attālina no vēlmes īstenot savu iniciatīvu un sasniegt mērķi. Vēlos, lai jūs izlasītu, ko jūsu vienaudži,…