Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas mazpulkos

Ar lielu prieku varam paziņot, ka oktobrī uzsākām projekta “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas mazpulkos” īstenošanu. Projekta mērķis ir īstenot dažādus iekļaušanās pasākumus Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai uzlabotu to izpratni par Latvijas kultūru, vērtībām un likumiem, sekmējot viņu sadarbību ar Latvijas sabiedrību un iekļaušanos tajā. Projekta aktivitātes norisinās Alūksnes, Salaspils, Saldus, Kuldīgas un…