Biedrība “Latvijas Mazpulki” izsludina jaunatnes iniciatīvu pasākumu “Projektu nakts”!

Biedrība “Latvijas Mazpulki” izsludina jaunatnes iniciatīvu pasākumu “Projektu nakts”! Pasākums norisināsies 24 stundu garumā 12.martā (no plkst. 13:00) un 13.martā (līdz plkst. 13:00), Kārķu skola, Kārķu pagasts, Valkas novads. “Projektu nakts” tiek īstenota ar mērķi radīt jaunas jauniešu iniciatīvas savā novadā, tādējādi veicinot pilsonisko līdzdalību, iesaistoties kopienas dzīves uzlabošanā.  Dalībnieki var ierasties bez projekta idejas un to izdomāt “Projektu nakts” laikā. 🗣️ Pasākuma…