Izsludināts konkurss “Sējējs 2024”

Konkurss “Sējējs 2024” ir Zemkopības ministrijas rīkots ikgadējs pasākums, kura mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā. Par konkursa dalībnieku nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” var būt biedrības “Latvijas Mazpulki” mazpulku dalībnieks: 🍀 kurš aktīvi darbojas biedrībā ne mazāk kā piecus gadus; 🍀kurš kvalitatīvi īsteno mazpulcēnu individuālos projektus un savā pagastā īstenojuši…