KĀ KĻŪT PAR BIEDRU?

Kā iesaistīties Mazpulkos?

Mazpulki ir atvērta organizācija, pievienoties var ikviens, kurš vēlas iesaistīties aizraujošā piedzīvojumā un apgūt jauns prasmes neatkarīgi no vecuma un iepriekšējas pieredzes lauksaimniecībā.

Ja esi bērns vai jaunietis no 7 līdz 18 gadiem, tad pievienojies mazpulkam, kas atrodas Tavā apkārtnē.

Ja esi jaunietis vai pieaugušais (18+) un vēlies darboties brīvprātīgi, sniedzot savu ieguldījumu Latvijas nākotnes veidošanā, tad vari kļūt par:

  • Mazpulka vadītāju, uzsākot vadīt savu mazpulku;
  • Mazpulka vadītāja palīgu, pievienojoties jau pie kāda esoša mazpulka;
  • Brīvprātīgo, iesaistoties organizācijas darbībā un attīstībā, ieguldot savas zināšanas un specifiskas prasmes.

Atrodi mazpulku, kas darbojas Tavā apkārtnē un pievienojies!  Ja neizdodas atrast pašam, tad sazinies Latvijas Mazpulku biroju un saņemsi papildu informāciju.

 

Mazpulka dibināšanas dokumenti:

Iesniegums_mazpulcena_uznemsanai

iesniegums_apstiprinasanai_par_vaditaju

Mazpulka_dibinasanas protokola paraugs

PRIORITĀRIE PROJEKTI 2020

2020 gada mazpulcenu prioritarie projekti

 

Biznesa projekts “Pupiņas” sadarbībā ar z/s “Ezerkauliņi”

Katrs atbildīgs, strādīgs un rūpīgs mazpulcēns no z/s “Ezerkauliņi” projekta īstenošanai saņems 2 šķirņu pupiņu sēklas, pa 0,5 kg no katras šķirnes (1 kg pupiņu cena 1 euro).

Projekta uzdevumi:

 – salīdzināt 2 šķirņu krūmu pupiņu augšanu un ražu;

– izaudzēt vismaz 60 kg pupiņu;

– pārdot vismaz 75% no izaudzētās ražas vietējos tirdziņos, ēdināšanas uzņēmumos vai veikalos.

 

Pētījuma projekts “Pākšaugu genofonda atjaunošana” sadarbībā   ar AREI Priekuļi.

Ar stādāmo materiālu nodrošina Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Priekuļu pētniecības centrs. 

Projekta uzdevumi:

– Zirņu šķirnes paraugus pavairot un izpētīt saskaņā ar vadlīnijām;

– Piedalīties izglītojošā seminārā Priekuļos;

– Oktobrī projektu forumā nodot kolekcijas atjaunoto sēklas materiālu un veikto novērojumu atskaiti.

Projekts “No sēklas līdz sugām bagātām pļavām” sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu. (Individuālais vai grupas projekts)

Projekta uzdevumi:

– Dalība izglītojošā nodarbībā;

– Saskaņā ar vadlīnijām – augu izvēle, izvēlēto augu sēklu vākšana,  žāvēšana un pakošana;

– Darba gaitas un rezultātu apkopošana “Mazpulcēna Dienasgrāmatā”, prezentēšana forumā;

– Sēklas nodošana LDF .

 

Projekts “Mana Zaļā pēda” (Individuālais vai grupu projekts)

Projekta uzdevumi:

– Pievērst uzmanību, cik videi draudzīga ir mazpulcēna ikdiena un apkaime;

– Izvērtēt savu ietekmi uz vidi, izlemt, ko varētu uzlabot vai mainīt savā rīcībā vai apkaimē.

– Ieviest savā ikdienā jaunus paradumus, vai rada jaunu produktu/pakalpojumu, izvērtēt vides ieguvumus no savas rīcības;

– Izstrādāt videi draudzīgo ideju uzskates materiālus un dalīties ar pieredzi vietējai sabiedrībai;

– Apkopotos materiālus prezentēt rudens projektu forumos.

 

 Projekts “Koka auto” (Individuālais vai grupu projekts)

Konkursa mērķis ir veicināt mazpulcēnu interesi par amatniecību, mehāniku un fiziku. 

Projekta uzdevumi :

– Izgatavot koka auto saskaņā ar nolikumu. 

– Piedalīties koka auto sacensībās Valkas novada Kārķos, 1. maijā

– Atspoguļot savu veikumu mazpulcēna dienasgrāmatā un prezentēt projektu forumā. 

 

Projekts “Mazpulka sabiedrisko attiecību speciālists” (Individuālais projekts)

Projekta mērķis – veicināt mazpulku atpazīstamību un mazpulcēnu medijpratību. 

Projekta uzdevumi:

– Piedalīties  izglītojošā seminārā;

– Īstenot mazpulka publicitātes pasākumu kopumu – sociālajos tīklos, laikrakstā “Mazpulks” un citur.

– Atspoguļot to mazpulcēna dienasgrāmatā un prezentēt projektu forumā.

 

Projektu konkurss “Latviešu karavīrs laikmetu griežos” sadarbībā ar Latvijas Ģenerāļu klubu un Ilūkstes novada pašvaldību (Grupu projekts)

Projekta uzdevumi:

– Veikt pētījumu  ”Es esmu Latvija” par Latvijas patriotiem, sava novada varoņiem un viņu devumu mūsu valsts izveidošanā un stiprināšanā, kuru vārdi pieder visai valstij  atbilstoši izstrādātajam konkursa nolikumam;

Konkursa nolikums – LKLG_Konkursa NOLIKUMS Es esmu Latvija

– Darbus jāiesniedz biedrībai Latvijas Mazpulki”  līdz 25. septembrim;

– Labāko darbu autori varēs piedalīties pasākumā Latviešu karavīrs laikmetu  griežos” 5.- 6. novembrī Ilūkstē. 

 

Latvijas Mazpulku padome

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

 

DOKUMENTĀCIJA 2020

Šeit atradīsiet visu nepieciešamo informāciju, lai pieteiktu mazpulcēnu projektus. 

Individuālie projekti ir izstrādāti pēc līdzīgas struktūras un veidlapa aizpildāma laikā no pavasara līdz rudenim, jo sastāv no trim daļām:

– Pavasara pieteikums – tiek aizpildīts pavasarī

– Darba gaita – tiek pildīta vasarā

– Rudens atskaite – tiek aizpildīts rudenī

Mazpulcēni izvēlas tādas pakāpes projektu, kas atbilst viņa vecumam projekta uzsākšanas brīdī. Izņēmums ir mazpulcēni ar mācīšanās grūtībām – bērni no speciālajām skolām un klasēm, kuri kopā ar mazpulka vadītāju izvēlās tādas pakāpes projektu, kas atbilst viņa spējām (neatkarīgi no vecuma) un uz titullapas uzliek attēlu – saulīti (tādējādi vērtētājiem sniedzot informāciju, ka šo projektu ieteicams vērtēt vairāk pēc izdarītā, nevis pēc aprakstītā). 

Projektu vadlīnijas var lasīt atjaunotajā  Mazpulku vadītāju rokasgrāmatā, kā arī  saitē : https://drive.google.com/file/d/1FynIhfKFYtMZU2IBt0yK29MpxxblYZTH/view?usp=sharing 

Atgādinām arī, ka Mazpulcēna Dienasgrāmatas sadaļā “Pielikums” katrs mazpulcēns aicināts pievienot materiālus, kurus viņš ir apkopojis projekta veikšanas laikā. Tur var būt zīmējumi, plāni, informācijas apkopojumi no interneta resursiem, tabulas, shēmas un tā tālāk. Vēlamies atzīmēt arī to, ka visām projekta veidlapām ir rekomendējošs raksturs – ja vadītājs uzskata, ka kāda no daļām ir lieka formalitāte, tad var to izņemt vai pārveidot. 

 

Vēršam uzmanību uz to, ka mazpulka vadītājam vai mazpulka priekšniekam Pavasara Pieteikumu apkopojuma veidlapa  jānosūta līdz 2020. gada 8.maijam uz e-pastu mazpulki@inbox.lv ar nosaukumu “Pavasara Pieteikumu apkopojums”.

Projektu veidlapas

Asnina projekts_2020

Grupas projekts_2020

Projekts 1. vecuma grupa specialo klasu audzekniem_2020

Projekts 1.vecuma grupa_2020

Projekts 2.vecuma grupa_2020

Projekts 3.vecuma grupa_2020

Projekts 4.vecuma grupa_2020

Vecuma_grupu_sistema

Mazpulcena_Dienasgramata_A4

Projektu_pavasara_pieteikumu_apkopojums_2020

 

Novada koordinatoru kontaktinformācija:

Vidzeme: Baiba Mantiņa, e-pasts:  mantinabaiba@inbox.lv, mob.: 26526541

Latgale: Laura Seņkāne, e-pasts: laurucis212@inbox.lv , mob.: 26660794

Kurzeme: Indra Zvirbule, e-pasts: indrakrote@inbox.lv, mob.: 28662565

Zemgale: Gundega Jēkabsone, e-pasts: gundega@jekabsone.lv, mob.: 26529657