No 12. marta līdz 13. martam Kārķos norisinājās pasākums “Projektu nakts”!

No 12. marta līdz 13. martam Kārķos norisinājās pasākums “Projektu nakts”! 🤩 “Projekta nakts” tiek īstenota ar mērķi radīt jaunas jauniešu iniciatīvas savā novadā, tādējādi veicinot pilsonisko līdzdalību, iesaistoties kopienas dzīves uzlabošanā. Diennakts garumā jaunieši savstarpēji iepazinās, ar dažādu metodiku palīdzību strādāja pie sava projekta idejas – apzināja projekta nepieciešamību, mērķauditoriju, projekta ietekmi, publicitāti kā…

Ir noslēdzies 2 gadu Erasmus+ partnerības projekts “7 Zaļais Vihrëa”

💚Ir noslēdzies 2 gadu Erasmus+ partnerības projekts “7 Zaļais Vihrëa” sadarbībā ar biedrību “Latvijas Mazpulki” un Loimas Evenģēlisko Tautas augstskolu.💚 Projekta galvenais mērķis bija pieredzes vizīšu, ekskursiju un semināru rezultātā radīt saturu zaļo padomu kladei un veicināt sadraudzību starp Somijas un Latvijas jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem. Projekta aktivitātēs iesaistījās ne tikai Somijas un Latvijas jaunieši,…

Izsludināta pieteikšanās Goda nominācijas konkursam 2024 !

🎉 Kā katru gadu, arī šogad izsludinām Goda Nominācijas konkursu, kurā aicinām izvirzīt Jūsu mazpulka čaklākos mazpulcēnus. Svarīgākie nosacījumi nav mainīti – mazpulcēns darbojies vismaz 5 gadus mazpulkā, īstenojis vismaz 5 mazpulcēna projektus, un vismaz 3 no tiem individuālos. ❗️Atgādinām, ka prezentējot grupas projektus, komisija īpaši vēlas dzirdēt par mazpulcēna personīgo veikumu projektā.    Vēršam uzmanību,…

Biedrība “Latvijas Mazpulki” izsludina jaunatnes iniciatīvu pasākumu “Projektu nakts”!

Biedrība “Latvijas Mazpulki” izsludina jaunatnes iniciatīvu pasākumu “Projektu nakts”! Pasākums norisināsies 24 stundu garumā 12.martā (no plkst. 13:00) un 13.martā (līdz plkst. 13:00), Kārķu skola, Kārķu pagasts, Valkas novads. “Projektu nakts” tiek īstenota ar mērķi radīt jaunas jauniešu iniciatīvas savā novadā, tādējādi veicinot pilsonisko līdzdalību, iesaistoties kopienas dzīves uzlabošanā.  Dalībnieki var ierasties bez projekta idejas un to izdomāt “Projektu nakts” laikā. 🗣️ Pasākuma…

🍀 2024. gada 24. februārī plkst. 11.00 – 17.00 Latvijas Nacionālā botāniskā dārza Vides izglītības centrā “Botania” norisinājās biedrības “Latvijas Mazpulki” ikgadējā konference “95 darbi Latvijai”, pulcējot vairāk nekā 150 dalībniekus!

24. februārī Salaspilī no visas Latvijas ieradās mazpulku biedri, lai piedalītos ikgadējā biedru kopsapulcē – konferencē “95 darbi Latvijai”. Konferenci atklāja Mazpulku padomes priekšsēdētāja Linda Medne kopā ar mazpulcēnu padomes valdi – Līvu Liepu, Kati Elīzu Kandavnieci un Loti Medni. 🍀 👉🏻 Konferences dalībnieki atskatījās uz 2023. gadu, iepazinās ar revidenta ziņojumu, kā arī veica…

Izsludināta pieteikšanās biedrības “Latvijas Mazpulki” konferencei “95 darbi Latvijai!”

👋🏻 Kā jau ik gadu, aicinām visus organizācijas biedrus tikties ikgadējā biedru kopsapulcē “95 darbi Latvijai!” Konference norisināsies 2024. gada 24. februārī plkst. 10.00 – 17.00, Vides izglītības centrā “Botania”, Nacionālajā Botāniskajā dārzā, Salaspilī. Konferences programmā: 👉🏻 Atskats uz 2023. gadu mazpulkos. 👉🏻 2023. gada pārskata apstiprināšana. 👉🏻 Statūtu grozījumi. 👉🏻 Ieceres un plāni 2024.…

Noslēdzies projekts “Dodiet ceļu! Jaunieši!”

Projekts “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ir komplekss projekts, kas ietvēra 11 savstarpēji saistītas aktivitātes, kuras tika radītas ar mērķi uzlabot jauniešu līdzdalības iespējas Latvijas lauku reģionos, lai viņi būtu pārliecinātāki par savu spēju ietekmēt lēmumus savā novadā un justu lielāku piederību Latvijai. Jaunieši tika iesaistīti vairākās projekta aktivitātēs, taču projekta galvenais uzdevums bija sekot līdzi jauniešu…

Nometne “Iepazīsti lasītavu, lasi pats, lasi citiem!” – stāsts par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu kultūras apmaiņu Siguldā

Kas notiek, kad Ukrainas un Latvijas bērni un jaunieši iegūst iespēju kopā iepazīt pasaku burvību un attīstīt lasītprasmi? Atbilde ir vienkārša – rodas neaizmirstama pieredze, kas sniedz ne tikai literāras priekšrocības, bet arī dziļu kultūras apmaiņu un draudzības saiti. Šajā rakstā mēs dalīsimies ar aizraujošiem notikumiem no Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnes “Iepazīsti…

Pētījums “Ceļu karte jauniešu iesaistei”

Projekta “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ietvaros ir tapis pētījums “Ceļu karte jauniešu iesaistei”. Šis ir jaukta tipa pētījums, kurā izmantotas gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas metodes. Lai atbildētu uz pētījuma jautājumiem, tika izmantota anketēšana un fokusgrupu diskusijas, kas ļāva interpretēt pētījumā iegūto informāciju.  Tika veiktas intervijas ar jauniešu mentoriem, kas ļāva izprast, kas jauniešiem palīdz un kas…

Mazpulki Latvijas Lauku Attīstībai: Radošums un Iedvesma Rudens Forumā

Latvija ir pilna ar jauniešiem, kuri strādā, lai uzlabotu savas vietējās kopienas un veicinātu valsts lauku attīstību. Šiem jauniešiem piederošie mazpulcēni ir ieguldījuši lielu darbu un uzņēmību, lai īstenotu savus projektus un idejas. Viņu centieni nesen tika izceļoti “Mazpulki Latvijas lauku attīstībai” rudens projektu forumā, kas notika 20. oktobrī Līvānu 1. vidusskolā. Pirms foruma, notika…