Noslēdzies projekts “Dodiet ceļu! Jaunieši!”

Projekts “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ir komplekss projekts, kas ietvēra 11 savstarpēji saistītas aktivitātes, kuras tika radītas ar mērķi uzlabot jauniešu līdzdalības iespējas Latvijas lauku reģionos, lai viņi būtu pārliecinātāki par savu spēju ietekmēt lēmumus savā novadā un justu lielāku piederību Latvijai. Jaunieši tika iesaistīti vairākās projekta aktivitātēs, taču projekta galvenais uzdevums bija sekot līdzi jauniešu…

Ceļu karte jauniešu iesaistei

Projekta “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ietvaros ir tapis pētījums “Ceļu karte jauniešu iesaistei”. Vienkāršojot – pētījuma mērķis bija noskaidrot, cik viegli vai grūti ir jauniešiem realizēt savas iniciatīvas, kas ir tas, kas jauniešiem var palīdzēt, un kas ir tas, kas attālina no vēlmes īstenot savu iniciatīvu un sasniegt mērķi. Vēlos, lai jūs izlasītu, ko jūsu vienaudži,…

Ceļvedis jauniešu projektu īstenošanā

🎉 Ar prieku paziņojam, ka projekta “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ietvaros ir tapis tiešsaistes ceļvedis jauniešiem projektu īstenošanā. Projekti ir viena no galvenajām metodēm, kā jauniešu grupa var īstenot savas ieceres. Mazpulki jau daudzus gadus izmanto projektu metodi, lai jauniešiem mācītu mērķtiecīgu, apzinātu darbu, ietverot to plānošanu, īstenošanu un izvērtējumu, secinājumu veikšanu.  Projekta ietvaros ir izveidots interaktīvs tiešsaistes ceļvedis, kas ietver gan…

Pētījums “Ceļu karte jauniešu iesaistei”

Projekta “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ietvaros ir tapis pētījums “Ceļu karte jauniešu iesaistei”. Šis ir jaukta tipa pētījums, kurā izmantotas gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas metodes. Lai atbildētu uz pētījuma jautājumiem, tika izmantota anketēšana un fokusgrupu diskusijas, kas ļāva interpretēt pētījumā iegūto informāciju.  Tika veiktas intervijas ar jauniešu mentoriem, kas ļāva izprast, kas jauniešiem palīdz un kas…

Norisinājās Mazpulku konference “Dodiet ceļu! Jaunieši!”

Bija jūtams patīkams satraukums konferences dalībniekos, jo atkal konferencē tikāmies klātienē un varējām satikt nesenāk un pavisam senāk satiktus mazpulku biedrus. Skaisti sniegotā 25. februāra rītā uz konferenci satikāmies Rīgas Tehniskās universitātes auditoriju mājā “Domus Auditorialis”. Konferenci atklāja biedrības padomes priekšsēdētāja G. Jēkabsone un aicināja uz klusuma brīdi, godinot Ukrainā karā kritušos. Viņa atsaucās uz…

Izsludināta pieteikšanās biedrības “Latvijas Mazpulki” konferencei “Dodiet ceļu! Jaunieši!”

2023. gada 25. februārī plkst. 11.00 – 17.00, Rīgas Tehniskā universitātē, auditoriju mājā Domus Auditorialis norisināsies lielā biedrības “Latvijas Mazpulki” konference “Dodiet ceļu! Jaunieši!”. Konferences laikā: – Mazpulki 2022.gadā – kā mazpulki veicina jauniešu līdzdalību (Gundega Jēkabsone, Mazpulku padomes priekšsēdētāja) – Revidenta ziņojums – Filmas pirmizrāde “Dodiet ceļu!” Jaunieši!” – Projekta un pētījuma “Doodiet ceļu!…

Valdemārpilī veiksmīgi īstenots jauniešu iniciatīvas projekts

8. novembrī noslēdzās jauniešu iniciatīvas projekts „Mēs un Krišjānis Valdemārs”, ko īstenoja Agate Everita Betnere sadarbībā ar biedrību „Latvijas Mazpulki”. Projekta mērķis bija labiekārtot un uzlabot Priežu kalna teritoriju, nodrošinot informatīvu un izglītojošu materiālu pieejamību par Krišjāni Valdemāru un radot jaunu apskates objektu mūsu iedzīvotājiem un Latvijas apceļotājiem. Arī šajā gadā Talsu novada jaunatnes lietu…

Hakatona uzvarētāji atgriezušies no pieredzes apmaiņas brauciena Norvēģijā

Laikā no 24.-28.oktobrim divpusējā sadarbības projekta “Jaunieši ceļā” ietvaros hakatona “Dodiet ceļu! Jaunieši!” iniciatīvu pirmo trīs vietu laureāti devās pieredzes braucienā uz Norvēģiju. Jaunieši Norvēģijā viesojās pie Latvijas Mazpulku sadarbības partnera – biedrības Creatorium. Norvēģijā tika aizvadītas 4 produktīvas dienas, kurās jaunieši: Prezentēja savas iniciatīvas un plānoja, kā tās attīstīt un padarīt vērienīgākās, piemēram, iegūstot…

Noskaidroti hakatona “Ceļa zīmes līdzdalībai” uzvarētāji

13. maijā biedrība “Latvijas Mazpulki” projekta “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ietvaros organizēja jauniešu projektu rakstīšanas hakatonu “Ceļa zīmes līdzdalībai”. Hakatona laikā jaunieši meklēja risinājumus jauniešu līdzdalības stiprināšanā Latvijā un rakstīja savus projektus, kurus vēlas īstenot. Lai dalībniekiem izdotos sasniegt labus rezultātus, visa pasākuma laikā jauniešiem tika piedāvāta pieredzējušu mentoru palīdzība.  20 jauniešu komandām tika sniegta iespēja…

Jaunatnes darbinieku pieredzes brauciens

16. un 17. augustā mazpulku vadītāji un jaunatnes darbinieki devās pieredzes apmaiņas vizītē “Pieredze izAicina”. Brauciena ietvaros dalībnieki apciemoja biedrību “Piedzīvojuma Gars”, Carnikavas mazpulku, Mālpils mazpulku, biedrību “Nītaureņi”, Siguldas JIC ” Mērķis, r.a. “Siltumīca” un daudzgadīgu augu stādaudzētavu “Baižas”. Pirmajā dienā mēs ciemojāmies pie biedrības “Piedzīvojuma Gars” Lastādijā. Mūs sagaidīja Guntis Trops un Atis Ķeņģis.…