Noslēdzies projekts “Izzini mežu!”

2023. gada 31. janvārī noslēdzās projekts “Izzini mežu!”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Meža attīstības fondu. Projekta “Izzini mežu!” mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu interesi un izpratni, prasmju un kompetenču līmeni par Latvijas meža ekosistēmu un tās pakalpojumiem, par mežsaimniecības un tās produktu nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, iepazīstot karjeras iespējas mežu un kokrūpniecības, kokamatniecības nozarē,…

Izsludināta pieteikšanās biedrības “Latvijas Mazpulki” konferencei “Dodiet ceļu! Jaunieši!”

2023. gada 25. februārī plkst. 11.00 – 17.00, Rīgas Tehniskā universitātē, auditoriju mājā Domus Auditorialis norisināsies lielā biedrības “Latvijas Mazpulki” konference “Dodiet ceļu! Jaunieši!”. Konferences laikā: – Mazpulki 2022.gadā – kā mazpulki veicina jauniešu līdzdalību (Gundega Jēkabsone, Mazpulku padomes priekšsēdētāja) – Revidenta ziņojums – Filmas pirmizrāde “Dodiet ceļu!” Jaunieši!” – Projekta un pētījuma “Doodiet ceļu!…

“Redzi?!” 1. epizode

Biedrība “Latvijas Mazpulki” uzsāk publicēt video sērijas “Redzi?!” klipus. Video sērijas mērķis ir sniegt informāciju par organizācijas pienesumu sabiedrībai. Šajās sērijās tiks atspoguļota Mazpulku darbība, lielākie notikumi organizācijā un pats svarīgākais – ietekme, ko organizācija sniedz sabiedrībai. Šī ietekme tiks parādīta veidojot stāstus par bijušajiem un esošajiem mazpulcēniem, to, ko organizācija tiem ir devusi un…

VASARAS VIDŪ NOTIKS LATVIJAS DIASPORAS UN LATVIJAS BĒRNU KOPĒJĀ NOMETNE “IZZINI LATVIJU”

Aicinām pieteikties radošai vasaras nometnei, kas norisināsies jūlija vidū. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Nometnes norises laiks: 10.07.2023. – 16.07.2023. Nometnes dalībnieku skaits: 15 bērni no Latvijas un 15 ārvalstīs dzīvojoši Latvijas bērni.Nometnes dalībnieku vecums: 10 līdz 16 gadi.Nometnes norises vieta: Džūkstes pagasts, Tukuma novads.Aktivitātes un dzīvošana paredzēta: Džūkstes pamatskolāDalības maksa: Nometne…

Noslēdzas Erasmus+ projekts “Mūsu pēdas”

Noslēdzies Erasmus + projekts “Mūsu pēdas”, kurā jaunieši izzināja 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un pārrunāja aktuālas problēmas savā novadā.  Noorganizēta atklašanas konference “Mūsu pēdas šodien”, iesaistot vairāk kā 180 dalībniekus. Pasākumā piedalījās iedvesmojoši runātāji – vides eksperti, kuri pastāstīja par klimata izmaiņām, ciklisko ekonomiku, vides saudzēšanu un citām ar vidi saistītām tēmā. Jaunieši darba…

Noslēdzies projekts “Augsim Latvijai!”

Gada izskaņā noslēdzies biedrības “Latvijas Mazpulki” īstenotais projekts “Augsim Latvijai!”. Projekta mērķis bija sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā, attīstīt jauniešos pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprināt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu, veicināt brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu, stiprināt jauniešu un jaunatnes…

“Eiropas Jaunatnes gada” ietvaros mazpulcēni īsteno iniciatīvas

Eiropas Komisija 2022. gadu ir pasludinājusi par Eiropas Jaunatnes gadu ar mērķi rosināt domāt par jauniešu nākotni, viņu lomu un aktīvu līdzdalību Eiropas kopējās labklājības un ilgtspējas veidošanā. Jauniešiem ir iespēja piedalīties iniciatīvu konkursā un saņemt līdz 1000 euro, lai radītu savus pasākumus, realizēt idejas, un atvieglotu savu iesaistīšanos nacionāla mēroga pasākumos. Iniciatīvu konkursu īsteno Latvijas Jaunatnes…

Noslēdzies PuMPuRS projekts “Novada garša”

Jaunatnes iniciatīvu projekta PuMPuRS ietvaros noslēdzies projekts “Novada garša”, ko realizēja biedrība Latvijas Mazpulki Aizputes pilsētā.Projekta mērķis bija iesaistīt Aizputes pilsētā un novadā dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs, kas palielinātu motivāciju turpināt izglītību un veicinātu viņu aktīvu līdzdalību dažādos ikdienā nepieciešamo prasmju attīstībā, veicinot vienaudžu sadarbību, motivējot sevi, veicinot izpratni par sociālo prasmju pilnveidošanu. Pilnveidojot un…

Hakatona uzvarētāji atgriezušies no pieredzes apmaiņas brauciena Norvēģijā

Laikā no 24.-28.oktobrim divpusējā sadarbības projekta “Jaunieši ceļā” ietvaros hakatona “Dodiet ceļu! Jaunieši!” iniciatīvu pirmo trīs vietu laureāti devās pieredzes braucienā uz Norvēģiju. Jaunieši Norvēģijā viesojās pie Latvijas Mazpulku sadarbības partnera – biedrības Creatorium. Norvēģijā tika aizvadītas 4 produktīvas dienas, kurās jaunieši: Prezentēja savas iniciatīvas un plānoja, kā tās attīstīt un padarīt vērienīgākās, piemēram, iegūstot…

Norisinās Mazpulku rudens forumi

2022. gada. 25. oktobrī man bija liels prieks piedalīties un aizstāvet savu projektu “Latvijas Mazpulku” rīkotajā rudens forumā Jēkabpilī, kurā piedalījās mazpulcēni no 21 mazpulka. Jaunatnes darbinieki un mazpulku vadītāji piedalījās nodarībā – IT iespēju izmantošana skolā un neformālajā izglītībā. Pirms apbalvošanas varējām vērot hip hop deju studijas “Xeny Dance Studio” priekšnesumus un paši iemācīties…