Noslēdzies projekts “Augsim Latvijai!”

Gada izskaņā noslēdzies biedrības “Latvijas Mazpulki” īstenotais projekts “Augsim Latvijai!”. Projekta mērķis bija sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā, attīstīt jauniešos pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprināt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu, veicināt brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu, stiprināt jauniešu un jaunatnes…

“Eiropas Jaunatnes gada” ietvaros mazpulcēni īsteno iniciatīvas

Eiropas Komisija 2022. gadu ir pasludinājusi par Eiropas Jaunatnes gadu ar mērķi rosināt domāt par jauniešu nākotni, viņu lomu un aktīvu līdzdalību Eiropas kopējās labklājības un ilgtspējas veidošanā. Jauniešiem ir iespēja piedalīties iniciatīvu konkursā un saņemt līdz 1000 euro, lai radītu savus pasākumus, realizēt idejas, un atvieglotu savu iesaistīšanos nacionāla mēroga pasākumos. Iniciatīvu konkursu īsteno Latvijas Jaunatnes…

Noslēdzies PuMPuRS projekts “Novada garša”

Jaunatnes iniciatīvu projekta PuMPuRS ietvaros noslēdzies projekts “Novada garša”, ko realizēja biedrība Latvijas Mazpulki Aizputes pilsētā.Projekta mērķis bija iesaistīt Aizputes pilsētā un novadā dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs, kas palielinātu motivāciju turpināt izglītību un veicinātu viņu aktīvu līdzdalību dažādos ikdienā nepieciešamo prasmju attīstībā, veicinot vienaudžu sadarbību, motivējot sevi, veicinot izpratni par sociālo prasmju pilnveidošanu. Pilnveidojot un…

Hakatona uzvarētāji atgriezušies no pieredzes apmaiņas brauciena Norvēģijā

Laikā no 24.-28.oktobrim divpusējā sadarbības projekta “Jaunieši ceļā” ietvaros hakatona “Dodiet ceļu! Jaunieši!” iniciatīvu pirmo trīs vietu laureāti devās pieredzes braucienā uz Norvēģiju. Jaunieši Norvēģijā viesojās pie Latvijas Mazpulku sadarbības partnera – biedrības Creatorium. Norvēģijā tika aizvadītas 4 produktīvas dienas, kurās jaunieši: Prezentēja savas iniciatīvas un plānoja, kā tās attīstīt un padarīt vērienīgākās, piemēram, iegūstot…

Norisinās Mazpulku rudens forumi

2022. gada. 25. oktobrī man bija liels prieks piedalīties un aizstāvet savu projektu “Latvijas Mazpulku” rīkotajā rudens forumā Jēkabpilī, kurā piedalījās mazpulcēni no 21 mazpulka. Jaunatnes darbinieki un mazpulku vadītāji piedalījās nodarībā – IT iespēju izmantošana skolā un neformālajā izglītībā. Pirms apbalvošanas varējām vērot hip hop deju studijas “Xeny Dance Studio” priekšnesumus un paši iemācīties…

Mazpulcēni devās pārgājienos “Tiešsaistē mežā”

Jau trešo rudeni notika Mazpulku pārgājieni “Tiešsaistē mežā”, kurā piedalījušies ap 245 dalībniekiem, komandās bija mazpulki, gan skolas biedri, gan mazpulcēnu ģimenes un arī pievienojās ģimeņu četrkājainie draugi suņi. Pārgājienā “Tiešsaistē mežā” sestdienā, 24. septembrī piedalījās 14 komandas pārstāvot trīs  komandas no Aizupes mazpulka “Ekopēdiņas”, divas  komandas bija no  752.Ludzas mazpulka, Sējas mazpulka un 11.…

Latvijas Mazpulki izsludina zīmējumu konkursu “Es savā novadā ilgtspējīgai Pasaulei”

Biedrība “Latvijas Mazpulki” izsludina mazpulcēnu zīmējumu konkursu “Es savā novadā ilgtspējīgai Pasaulei” Konkursa mērķis: rosināt radošo jaunradi par tēmu – ilgtspējīgas attīstības mērķi. Konkursa uzdevumi:  izzināt 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, pārdomāt, ko es, mans mazpulks, varētu darīt, ierosināt darīt manā skolā, ciemā, novadā, lai sasniegtu šos mērķus. izveidot zīmējumu (A4), kas vizuāli atspoguļo kādu…

Izsludināta pieteikšanās rudens pārgājieniem “Tiešsaistē mežā!”

Aicinām visas Latvijas mazpulcēnus un viņu ģimenes, brīvprātīgos piedalīties vienā no aizraujošajiem rudens pārgājieniem “Tiešsaistē mežā!” 2022Pārgājienā piedalās:  mazpulku un mazpulcēnu ģimeņu veidotas komandas.  Komandā vēlams 4 dalībnieki +1 fotogrāfs – ieteicams pieaugušais (kopā 5 cilvēki). Komandas sastāvā drīkst būt visu vecumu mazpulcēni, viņu ģimenes locekļi un vadītāji. No viena mazpulka neierobežots komandu skaits. Fotogrāfa…

Ir aizvadīta Latvijas un diasporas bērnu un jauniešu kopējā nometne “Ienirt Latgalē”.

Ko mēs Latgalē darījām? Pirmajās dienās iepazinām viens otru un nometnes programmu. Sākumā nodevāmies dažādām darbnīcām un spēlēm, izzinājām dažādus faktus par Latviju, mācījāmies senvārdus un mēles mežģus. Visu nedēļu taisījām dažādus piekariņus, rokassprādzes, apzīmējām maisiņus. Iemācījāmies nospēlēt mini teātra izrādi un dziesmu. Kad izrādījās, ka nometnes dalībnieki ir braši dejotāji, tad vienas dejas vietā,…

“Piedzīvojumi priekam”

Jūlija un augusta mēnešos Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu, biedrību “Latvijas Mazpulki – Latvian 4H” un nodibinājumu Palidzesim.lv projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizēja trīs aizraujošas piecu diennakšu integratīvās vasaras nometnes, kas norisinājās Kuldīgas un Ventspils novados. Viena no nometēm, kuru sauca „Piedzīvojumi priekam”, norisinājās Vandzenes pagasts Uguņciema Upesgrīvas pamatskolā. Nometne norisinājās 5 dienas, no 1.…