KĀ KĻŪT PAR BRĪVPRĀTĪGO?

Kā kļūt par brīvprātīgo?

Ja esi jaunietis vai pieaugušais (18+) un vēlies darboties brīvprātīgi, sniedzot savu ieguldījumu Latvijas nākotnes veidošanā, tad vari kļūt par:

Brīvprātīgo, iesaistoties organizācijas darbībā un attīstībā, ieguldot savas zināšanas un specifiskas prasmes.

Vēlies mums pievienoties? Raksti vai zvani mūsu brīvprātīgo koordinatorei Samantai Augucevičai, tel. 22027282, e-pasts: samanta.augucevica@mazpulki.lv

PROJEKTU IESPĒJAS

Brīvprātīgā darba iespējas Eiropā

Veikt brīvprātīgo darbu iespējams ir arī Eiropā, ne tikai Latvijas robežās. Latvijas Mazpulkiem ir pieredze gan Eiropas brīvprātīgo uzņemšanā, gan arī nosūtīšanā uz ārvalstīm. Mazpulkiem ir partneri (bezpeļņas organizācijas) vairākās Eiropas valstīs – Spānijā, Itālijā, Portugālē, Slovākijā, Polijā, Lielbritānijā un citviet. Visaktīvākā programma šobrīd ir Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgais darbs.

Šīs programmas ietvaros jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem (ieskaitot) var doties uz jebkuru Eiropas valsti, kurā tiek piedāvāts projekts attiecīgi jaunieša interesēm. Projekta ilgums var atšķirties katrā piedāvātajā projektā. Ilgtermiņa projekti ir no 2 līdz 12 mēnešiem. Īstermiņa projekti ir no 14 dienām līdz 2 mēnešiem.

Projekta ietvaros jaunietim tiek nodrošināts:

–          Mājoklis;

–          Ēdināšana vai arī piešķirtas finanses pārtikas izmaksām;

–          Kabatas nauda;

–          Mentors un cita veida atbalsta personas;

 

Turpretim, brīvprātīgais ziedo savu laiku, iesaistās, mēģina un atklāj daudz jauna gan par sevi, gan par citiem. Visizplatītāk brīvprātīgais darbs tiek organizēts jaunatnes organizācijās, centros, skolās, bērnu dārzos. Aktivitātēs , galvenokārt, tiek izmantotas neformālās izglītības metodes. 

 

Visus ar starptautiskajām iespējām saistītos jautājumos droši jautā mums rakstot uz latvijas@mazpulki.lv

 

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES

Latvijas Mazpulkus ārpus Latvijas pazīst kā Latvian 4H

4H – Head, Heart, Hands, Health

 

Esam divu starptautisku organizāciju biedri : 

 

Global 4H 

Pasaules 4H organizācija saista Mazpulku organizācijas visā pasaulē ar mērķi stiprināt kopienas, izmantojot pozitīvu jaunatnes attīstību.

 

 

 

Rural Youth Europe

Eiropas lauku jauniešu organizācija ir Eiropas mēroga lauku jauniešu nevalstisko organizāciju apvienība.