PADOME

Mazpulku padomes priekšsēdētāja 
Linda Medne 
mob. 25971087
e-pasts: linda.medne@mazpulki.lv

Mazpulku padomes locekle
Ilze Kļava
mob. 29115267
e-pasts: ilze@druva.lv

Mazpulku atbildīgā sekretāre
Ilze Jukņēviča
mob. 29418737
e-pasts: ilze.juknevica@mazpulki.lv

 

Mazpulku padoomes locekle
Zane Miķelsone
mob. 28356771

Mazpulku padomes locekle
Zane Šteinberga
mob. 29108582
e-pasts: steinberga.zane@gmail.com

Brīvprātīgo koordinatore
Patrīcija Prindule
mob. 25149950
Mazpulku padomes locekle
Enija Krauja
mob. 29296006
Mazpulku padomes loceklis
Mārtiņš Dombrovskis
mob. 20233900
Mazpulku padomes locekle
Gundega Jēkabsone
mob. 26529657

BIROJS

Aktivitāšu koordinatore
Laila Puncule
mob. 26114313

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Žanete Spale
mob. 29257897
e-pasts: zanete.spale@mazpulki.lv

Brīvprātīgo koordinatore
Patrīcija Prindule
mob. 25149950
e-pasts: patricija.prindule@mazpulki.lv
Jaunatnes darbiniece
Anete Antiņa
mob. 28373001
e-pasts: anete.antina@mazpulki.lv
Projektu vadītāja – koordinatore
Rita Lineja
mob. 29661266
e-pasts: rita.lineja@mazpulki.lv[mc4wp_checkbox]

Adrese:
Biedrība “Latvijas Mazpulki”

Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV – 1014, Latvija

Tālrunis: 67557998
e-pasts: latvijas@mazpulki.lv

Norēķinu rekvizīti:
Biedrība “Latvijas Mazpulki”
Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV – 1014, Latvija
Reģistrācijas Nr. 40008002762
Bankas rekvizīti:
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta nr. LV49HABA000140J038228