PADOME

Mazpulku padomes priekšsēdētāja un Zemgales reģiona mazpulku koordinatore
Gundega Jēkabsone
mob. 26529657
e-pasts: gundega@jekabsone.lv

Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece
Ilze Kļava
mob. 29115267
e-pasts: ilze@druva.lv

Mazpulku atbildīgā sekretāre
Ilze Jukņēviča
mob. 29418737
e-pasts: mazpulki@inbox.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Šteinberga
mob. 29108582
e-pasts: steinberga.zane@gmail.com

Mazpulku projektu metodiskā darba koordinatore
Zane Miķelsone
mob. 28356771

Vidzemes plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Baiba Mantiņa
mob. 26526541
e-pasts: mantinabaiba@inbox.lv

Latgales plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Laura Seņkāne
mob. 26660794
e-pasts: laurucis212@inbox.lv

Mazpulku darba analītiķe 
Patrīcija Prindule
mob. 25149950
Jauno līderu koordinatore
Agnese Smiļģe
mob. 20381660

BIROJS

Aktivitāšu koordinatore
Laila Zupa
mob. 26114313
Brīvprātīgo koordinatore
Austra Pavāre
mob. 27535526

Starptautisko projektu koordinatore
Elīna Jogure
mob. 27279339
e-pasts: elinajogure@gmail.com

Kurzemes plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Indra Zvirbule
mob. 28662565
e-pasts: 
indrakrote@inbox.lv
[mc4wp_checkbox]

Adrese:
Biedrība “Latvijas Mazpulki”

Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV – 1014, Latvija

Tālrunis: 67557998
e-pasts: mazpulki@inbox.lv

Norēķinu rekvizīti:
Biedrība “Latvijas Mazpulki”
Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV – 1014, Latvija
Reģistrācijas Nr. 40008002762
Bankas rekvizīti:
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta nr. LV49HABA000140J038228