PADOME

Mazpulku padomes priekšsēdētāja 
Linda Medne 
mob. 25971087
e-pasts: linda.medne@mazpulki.lv

Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece
Ilze Kļava
mob. 29115267
e-pasts: ilze@druva.lv

Mazpulku atbildīgā sekretāre
Ilze Jukņēviča
mob. 29418737
e-pasts: ilze.juknevica@mazpulki.lv

 

Vidzemes reģiona koordinatore
Zane Miķelsone
mob. 28356771

Kurzemes reģiona koordinatore
Zane Šteinberga
mob. 29108582
e-pasts: steinberga.zane@gmail.com

Jauniešu interešu aizstāve
Enija Krauja
mob. 29296006
Jauniešu interešu aizstāvis
Mārtiņš Dombrovskis
mob. 20233900
Starptautisko attiecību koordinatore
Patrīcija Prindule
mob. 25149950

e-pasts: patricija.prindule@mazpulki.lv

Zemgales reģiona koordinators
Gundega Jēkabsone
mob. 26529657

BIROJS

Aktivitāšu koordinatore
Laila Puncule
mob. 26114313
Brīvprātīgo koordinatore
Samanta Auguceviča
mob. 22027282
e-pasts: samanta.augucevica@mazpulki.lv
Jaunatnes darbiniece
Anete Antiņa
mob. 28373001
e-pasts: anete.antina@mazpulki.lv
Projektu vadītāja – koordinatore
Rita Lineja
mob. 29661266
e-pasts: rita.lineja@mazpulki.lv[mc4wp_checkbox]

Adrese:
Biedrība “Latvijas Mazpulki”

Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV – 1014, Latvija

Tālrunis: 67557998
e-pasts: latvijas@mazpulki.lv

Norēķinu rekvizīti:
Biedrība “Latvijas Mazpulki”
Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV – 1014, Latvija
Reģistrācijas Nr. 40008002762
Bankas rekvizīti:
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta nr. LV49HABA000140J038228