PADOME

Mazpulku padomes priekšsēdētāja un Zemgales reģiona mazpulku koordinatore
Gundega Jēkabsone
mob. 26529657
e-pasts: gundega.jekabsone@mazpulki.lv

Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece
Ilze Kļava
mob. 29115267
e-pasts: ilze@druva.lv

Mazpulku atbildīgā sekretāre
Ilze Jukņēviča
mob. 29418737
e-pasts: ilze.juknevica@mazpulki.lv

 

Pierīgas reģiona mazpulku koordinatore
Zane Miķelsone
mob. 28356771

Vidzemes reģiona mazpulku koordinatore
Baiba Mantiņa
mob. 26526541
e-pasts: mantinabaiba@inbox.lv

Latgales reģiona mazpulku koordinatore
Dzintra Gribuste
mob. 28357891
e-pasts: iartnizd@inbox.lv

Kurzemes reģiona mazpulku koordinatore
Liene Cinovska
mob. 22322648
Jauno līderu koordinatore
Samanta Auguceviča
mob. 22027282
Pārstāvis Latvijas Jaunatnes padomē
Elīza Brūklena
mob. 27836342

BIROJS

Aktivitāšu koordinatore
Laila Puncule
mob. 26114313

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Žanete Spale
mob. 29257897
e-pasts: zanete.spale@mazpulki.lv

Brīvprātīgo koordinatore
Patrīcija Prindule
mob. 25149950
e-pasts: patricija.prindule@mazpulki.lv
Jaunatnes darbiniece
Anete Antiņa
mob. 28373001
e-pasts: anete.antina@mazpulki.lv
Projektu vadītāja – koordinatore
Rita Lineja
mob. 29661266
e-pasts: rita.lineja@mazpulki.lv[mc4wp_checkbox]

Adrese:
Biedrība “Latvijas Mazpulki”

Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV – 1014, Latvija

Tālrunis: 67557998
e-pasts: latvijas@mazpulki.lv

Norēķinu rekvizīti:
Biedrība “Latvijas Mazpulki”
Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV – 1014, Latvija
Reģistrācijas Nr. 40008002762
Bankas rekvizīti:
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta nr. LV49HABA000140J038228